logo Queer.pl Dawniej Innastrona.pl
12.12.2017    STARTSKLEPKONTAKT

...
36
0
4

Filmy queer i kwestia AIDS

Fragment książki „Oblicza kina queer” Małgorzaty Radkiewicz

Dodano: 28.01.2014, Aktualizacja: 28.01.2014

Pod koniec lutego, nakładem wydawnictwa ha!art, swoją premierę będzie miała książka Małgorzaty Radkiewicz "Oblicza kina queer". Tematem książki jest poetyka kina queer, przedstawiona z perspektywy teoretycznej, historyczno-kulturowej i artystycznej. Wstęp i rozdział teoretyczny pozwalają odtworzyć refleksję o nienormatywnej tożsamości płciowej i seksualności, oraz sposoby jej ukazywania w filmie aż do ukształtowania się tak zwanego New Queer Cinema. W nurcie tym znalazły odzwierciedlenie tezy i założenia teorii queer z początku lat dziewięćdziesiątych, ale także inne złożone zjawiska społeczno-kulturowe: aktywizm grup mniejszościowych, artystyczna kontrkulturowość, epidemia AIDS. W rozbudowanym rozdziale poświęconym NQC dominuje perspektywa kulturowa, pozwalająca oddać jego fenomen i osadzić go w kontekście czasowym, ale także akademickim (teoretycznym) i kinowym.

Filmy oraz wideo zaliczane do New Queer Cinema były w momencie powstania ważnym głosem w dyskusji wokół tożsamości płciowej, jaka toczyła się równocześnie w środowisku naukowym i artystycznym. O znaczeniu tych prac decydowała ich oryginalność oraz otwartość w wyrażaniu politycznego zaangażowania na rzecz queer, w sposób, w jaki nie robiło tego nigdy wcześniej kino gejowskie i lesbijskie. Miało to między innymi związek z zaangażowaniem twórców w działalność grup aktywistycznych, na przykład na rzecz propagowania wiedzy o AIDS. A także z ich uczestnictwem w życiu akademickim jako studentów, bądź wykładowców studiów kulturowych i/lub genderowych. Kinowe obrazy AIDS odzwierciedlają te wszystkie zjawiska i zdarzenia ze sfery politycznej, społeczno-kulturowej, medialnej, które towarzyszyły wybuchowi i rozprzestrzenianiu się epidemii. Oznacza to, że podobnie jak działania teatralne o tej tematyce, można je traktować dwojako:po pierwsze jako forum, na którym geje mogą prezentować swoje doświadczania i reakcje na chorobę oraz jej skutki w swoim środowisku, a po drugie jako opiniotwórczy sposób prezentowania odpowiedzi i reakcji na chorobę, który wpłynął na ukształtowanie się „ideologii AIDS”1. Pierwsze z tych ujęć zmusza do przeanalizowania różnorodnych form wypowiedzi artystycznej, często pomijanych lub zapominanych, a będących źródłem informacji o napięciach społecznych, stanie świadomości oraz emocjach panujących w danej społeczności. Przykładem mogą być krótkie filmy wideo Toma Kalina, dokumentujące rozwój aktywizmu związanego z AIDS. Dla Davida Romána tego rodzaju badania oznaczają zmaganie się z utratą i znikaniem. Pamięć indywidualna czy zbiorowa to bowiem zawsze „dynamiczna dialektyka pomiędzy wymazywaniem tego, co przeminęło, a ożywianiem tego, co utracone”2. Drugie podejście łączy się z analizą poszczególnych wypowiedzi jako rodzaju praktyk krytycznych - autorskich i estetycznych - kształtujących sposoby przedstawiania i rozumienie AIDS. Formalną i tematyczną różnorodność przekazów o chorobie Paula Treichler podsumowała stwierdzeniem, że przyszło jej żyć nie tylko w okresie medycznej epidemii, ale także w „epidemii sygnifikacji”3. Oznacza to, że chcąc analizować sposoby problematyzacji i odbioru AIDS, należy uwzględnić wiele dyskursów: medycznych, artystycznych, aktywistycznych, rodzących się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. One to bowiem, choć pozornie neutralne i naturalne, konstytuowały wizerunki oraz definicje choroby. Mechanizmy dyskursywne widać zwłaszcza w sposobach mówienia o AIDS po 1982 roku, kiedy po raz pierwszy użyto tej nazwy w Centres of Disease Control do opisu dysfunkcji immunologicznego systemu odpornościowego. Należy jednak pamiętać, że choroba istniała już przed jej oficjalną rejestracją i wymyśleniem określającego ją terminu. Jej objawy odnotowane zostały w publikacjach gejowskich i lesbijskich, specjalistycznych periodykach, ale też w prasie popularnej. Próby scharakteryzowania nowego, nienazwanego jeszcze stanu chorobowego, pojawiły się niemal równocześnie w przestrzeni medycznej i medialnej. W krótkim przedziale czasu ukazały się teksty na łamach: „Morbidity and Mortality Weekly Report”4 z 5 czerwca 1981 roku oraz dziennika „New York Times”5 z 3 lipca tego samego roku. Nowojorska gazeta była pierwszym amerykańskim organem prasowym, który odnotował pojawi...   ( Pozostało znaków: 14224 )
Redakcja Queer.pl Autor: Redakcja Queer.pl Pierwszy polski portal ludzi LGBT Pierwszy polski portal przeznaczony dla osób LGBT, założony w 1996 roku.

Ten artykuł został przeniesiony do archiwum

Dostęp do archiwalnych artykułów (starszych 4 tygodnie) możliwy jest dla abonentów serwisu »Przyjaciel Queer.pl. Dostęp do pojedyńczych artykułów z archiwum możliwy jest także za pomocą wiadomości SMS.

UZYSKAJ DOSTĘP DO ARCHIWALNYCH ARTYKUŁÓW
» Zostań abonentem Przyjaciel Queer.pl by czytać materiały bez kodów i bez ograniczeń lub...


WPISZ KOD

OK
System mikropłatności SMS-owych dostarczany jest przez:
Logo Mobiltek
UZYSKAJ DOSTĘP DO TEGO ARTYKUŁU

Wyślij SMS na numer 7268 o treści:
IS CZYTAJ 194465   (koszt: 2zł + VAT)
Otrzymasz kod, dzięki któremu uzyskasz dostęp do materiału przez 48 godzin.

Zapisz Zapisz stronę Magazyn+ Magazyn Pełny ekran Pełny ekran
REKLAMA
REKLAMA

© 1996-2017 Prawa autorskie zastrzeżone, ISSN 2299-9019
666
Bądź queer na facebooku