logo Queer.pl Dawniej Innastrona.pl
24.11.2017    STARTSKLEPKONTAKT

...

Wybory parlamentarne 2015

Kandydaci i kandydatki LGBT


Paweł Dembowski

Paweł Dembowski

Partia Razem
Okręg: 3 (Wrocław)
Lista 3 / Miejsce 9
Profil na Queer.pl Facebook Twitter
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Już na kongresie założycielskim Razem głosowałem za wpisaniem do deklaracji programowej równości małżeńskiej niezależnie od płci partnerów, co rozwinęliśmy bardziej szczegółowo w opublikowanej niedawno karcie praw LGBT. Całym sercem jestem też za wprowadzeniem wreszcie ustawy o uzgodnieniu płci - mimo prezydenckiego weta należy walczyć o nią aż do skutku. Zdecydowanie należy walczyć także prawnie z przemocą i mową nienawiści wobec osób LGBT.
Agnieszka Frankowska

Agnieszka Frankowska

Partia Razem
Okręg: 37 (Konin)
Lista 3 / Miejsce 5
Profil na Queer.pl
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Jako posłanka chcę się zajmować tematami mi najbliższymi, związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, orientację i niepełnosprawność – również w kontekście ekonomicznym. Od maja 2015 zaangażowałam się politycznie, z nadzieją że inna polityka jest możliwa, dzięki Partii „Razem”. Od zawsze uważałam, że bycie lesbijką jest sprawą polityczną, a realna zmiana sytuacji osób LGBT w Polsce jest możliwa, w przeważającej mierze, właśnie dzięki zmianom politycznym!
Joanna Gabiś

Joanna Gabiś

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 39 (Poznań)
Lista 6 / Miejsce 7
Profil na Queer.pl Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Chciałabym, aby osoby LGBT miały w Polsce takie same prawa jak reszta obywateli - w końcu mowa o prawach człowieka. Moim postulatem jest pełna równość małżeńska, wraz z adopcją dzieci, penalizacja mowy nienawiści i przestępstw ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Chciałabym także, aby wprowadzono poprawki do przyjętej niedawno ustawy o in vitro, by procedura taka była dostępna także dla par jednopłciowych. Istotna jest dla mnie także rzetelna edukacja seksualna i antydyskryminacyjna już od przedszkola.
Zuzanna Jakowicka

Zuzanna Jakowicka

Komitet Wyborczy Partia Razem
Okręg: 34 (Elbląg)
Lista 3 / Miejsce 5
Profil na Queer.pl Facebook WWW
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Małżeństwa, prawo adopcji, przepisy ułatwiające zmianę płci z poszanowaniem godności, polityka przeciwko nienawiści i dyskryminacji. To jest dla mnie oczywiste. Dlatego jestem w Partii Razem, która w pierwszych miesiącach działania uchwaliła Kartę Praw LGBT. Kobiety zarabiają mniej więc realizacja programu Razem, w największym stopniu, przyczyni się do wzrostu zamożności gospodarstw prowadzonych przez dwie kobiety. Przy tym, nasz program jest jednym z trzech, które najmniej obciążają budżet państwa proponowanymi zmianami (raport CenEA). Nadal należy pracować nad edukacją. Większość Polaków mieszka poza obszarem 16 największych ośrodków miejskich. Działania organizacji LGBTQiA powinny przenosić się do mniejszych miast . Jako posłanka chętnie pomagałabym takim inicjatywom wsparcia, edukacji i integracji.
Adam Ostolski

Adam Ostolski

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 41 (Szczecin)
Lista 6 / Miejsce 1
Profil na Queer.pl Facebook Twitter
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Prawo i politykę państwa trzeba zmieniać stopniowo, zdobywając kolejne przyczółki tam, gdzie to jest w danym momencie możliwe – czy to będą związki partnerskie, czy uzgodnienie płci, czy edukacja antydyskryminacyjna. Jednocześnie musimy pamiętać, że te zmiany uzyskują sens tylko w perspektywie celu, jakim jest pełna równość osób LGBT. Nawet jeśli nie da się jej wprowadzić od razu, to nie możemy rezygnować z tego dążenia, ponieważ każdy człowiek ma taką samą godność.
Małgorzata Rawińska

Małgorzata Rawińska

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 19 (Warszawa)
Lista 6 / Miejsce 19
Profil na Queer.pl Facebook Twitter
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Uważam, że zarówno związki partnerskie, jak i małżeństwa powinny być dla wszystkich. Równie ważne jest dla mnie przeciwdziałanie mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, edukacja antydyskryminacyjna, zakaz dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową czy uznanie przez Polskę prawa do azylu ze względu na prześladowania na tle orientacji i tożsamości płciowej.
Żaneta Szefer

Żaneta Szefer

Partia Razem
Okręg: 31 (Katowice)
Lista 3 / Miejsce 3
Profil na Queer.pl Facebook Twitter
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Naszym problemem jest brak wsparcia w Państwie i przyzwolenie na mowę nienawiści w dyskursie publicznym. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić, musimy zadbać o to, aby Państwo było po naszej stronie i szanowało nasze prawa. Wyraźnie należy podkreślić, że jesteśmy równoprawnymi obywatelami. Partia Razem popiera postulat równości małżeńskiej - według nas wszystkie rodziny są równe, bez względu na płeć partnerów. Jako posłanka, nie pozwolę na tolerowanie homofobii i będę się starała, aby postulaty równościowe były realizowane. Wiem także, że mam w tym pełne i szczere poparcie partii Razem.
Arkadiusz Paweł Wójcik

Arkadiusz Paweł Wójcik

Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 19 (Warszawa)
Lista 8 / Miejsce 22
Profil na Queer.pl Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Jestem gejem i prawnikiem, więc nie tylko ze względu na własną orientację, ale też ze względu na mój zawód rozumiem konieczność uregulowania praw członków społeczności LGBT. Wprowadzenie instytucji związków partnerskich jest jednym z moich podstawowych postulatów. Tak samo ważną dla mnie kwestią, jest regulacja "mowy nienawiści" i przeciwdziałanie dyskryminacji (w tym ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową). Należy też zwiększyć edukację społeczeństwa z zakresu spraw dotyczących naszej społeczności. O prawa społeczności LGBT chcę walczyć, bo są to również moje prawa. W wyborach postanowiłem startować, również po to, żeby pokazać zarówno społeczeństwu jak i samej społeczności LGBT, że osoba nieheteronormatywna nie musi od razu oznaczać kogoś o lewicowych poglądach.
Artur Wrona

Artur Wrona

Partia Razem
Okręg: 29 (Gliwice)
Lista 3 / Miejsce 3
Profil na Queer.pl Facebook Twitter WWW
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Jako przedstawiciel LGBTQ będę walczył o równe prawa dla każdej rodziny niezależnie od płci oraz o edukację społeczeństwa już od najmłodszych lat, tak aby wyplenić uprzedzenia i język nienawiści w zalążku. Osoby z terenów wiejskich niestety nadal mają utrudniony dostęp do informacji na temat LGBTQ i tożsamości płciowej, co niestety sprawia, że czują się wyalienowane i co gorsze czują się winne tego kim są. Czas na zmiany! Czas na godne życie dla każdego! Razem możemy to zmienić 25 października.
Monika Dziki

Monika Dziki

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 27 (Bielsko-Biała)
Lista 8 / Miejsce 15
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Chciałabym, aby Polska była nowoczesnym, rozwijającym się, otwartym krajem, w którym wszyscy obywatele mają takie same prawa. Krajem, w którym osoby LGBT mogą zawierać związki małżeńskie, związki partnerskie, adoptować dzieci oraz korzystać z metody in vitro. Będzie nam się żyło lepiej, kiedy nie tylko wyżej wymienione kwestie zostaną uregulowane prawnie, ale również kiedy pójdzie za tym szereg innych działań: szkolenia, ochrona prawna itd. Ubolewam też nad faktem, że obecnie urzędującemu prezydentowi zabrakło nie tylko empatii, ale również odwagi i zawetował ustawę o uzgodnieniu płci.
Hanna Gil-Piątek

Hanna Gil-Piątek

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 9 (Łódź)
Lista 6 / Miejsce 2
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Prawa osób LGBTQIA to prawa człowieka. Dlatego powinny być zrównane w dostępie do małżeństw, dziedziczenia i innych aspektów prawnych. Ustawa o związkach jest potrzebna, ale potrzebne jest również przeciwdziałanie dyskryminacji - w szkołach, urzędach, przychodniach. Szczególną opieką należy otoczyć dzieci i młodzież o nienormatywnej orientacji czy tożsamości płciowej. A 30 000 dzieci wychowujących się w jednopłciowych rodzinach musi mieć te same prawa, co dzieci par heteroseksualnych. Jednym z podstawowych praw każdego człowieka jest prawo do wychowania potomstwa, dlatego jestem zwolenniczką rozpoczęcia debaty o umożliwieniu adopcji parom jednopłciowym.
Arkadiusz Kruk

Arkadiusz Kruk

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 39 (Poznań)
Lista 6 / Miejsce 8
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Moim pomysłem na to by LGBT+ żyło się w Polsce lepiej jest pełna równość. Jestem za równością małżeńską i adopcją dzieci przez pary tej samej płci. Wmówiono nam kiedyś, że jesteśmy obywatelami gorszej kategorii, co nie jest oczywiście prawdą. Każdy/a z nas ma prawo do szczęścia i prawo do podstawowych praw człowieka, bo wspomniane przeze mnie kwestie nie należą do kategorii spraw światopoglądowych. Musimy się jednoczyć w środowisku, integrować, aktywizować i wspierać. Cieszmy się z tego kim jesteśmy i zarażajmy pozytywnością i optymizmem wszystkich wokół. Nie dajmy się zmarginalizować! Walczmy o swoje! Bądźmy sobą! Tylko Równość!
Agnieszka Łuczak

Agnieszka Łuczak

Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 10 (Piotrków Trybunalski)
Lista 8 / Miejsce 1
Facebook WWW
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
W najbliższych wyborach trzeba głosować na nowych ludzi, którzy nie działają pod wpływem i na życzenie Kościoła katolickiego. Tylko oni mogą doprowadzić do uchwalenia ustawy o związkach partnerskich. Szkoła musi być świecka, bez uprzedzeń, a w programach powinno być miejsce na pakiet edukacyjny na temat tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że różnorodność, a nie ksenofobia, to szansa na rozwój i dostatek. Najważniejsze jest edukować społeczeństwo.
Kamil Maczuga

Kamil Maczuga

Partia Razem
Okręg: 13 (Kraków)
Lista 3 / Miejsce 10
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Prawa osób LGBTQIA nie są sprawami światopoglądowymi, lecz podstawowymi prawami człowieka, dlatego postulatem moim oraz Partii Razem jest pełna równość małżeńska oraz uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego procesu uzgadniania płci u osób transpłciowych. Jednocześnie należy przeciwdziałać jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Chcemy wprowadzić do szkół oraz placówek służby zdrowia powszechną edukację antydyskryminacyjną. Opowiadamy się również za rozszerzeniem zakresu stosowania Kodeksu karnego o przestępstwa związane z nawoływaniem do nienawiści na tle tożsamości i orientacji psychoseksualnej. Nie możemy jednocześnie sami się etykietować - jesteśmy ludźmi. Dlatego będę również dążył do podniesienia płacy minimalnej, sprawiedliwych podatków, opieki zdrowotnej dla każdego oraz przeciwdziałać bezdomności.
Krzysztof Markowski

Krzysztof Markowski

Partia Razem
Okręg: 1 (Legnica)
Lista 3 / Miejsce 11
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Nie byłbym w Razem, gdyby pełna równość małżeńska nie była częścią programu tej partii. Penalizacja mowy nienawiści wobec LGBT, edukacja antydyskryminacyjna w programach nauczania oraz szkolenia dla osób pracujących w zawodach wrażliwych społecznie to dla mnie podstawy. Gdyby rozwiązać problemy z dyskryminacją, osobom LGBT pozostaną takie same problemy jak reszcie ludzi. Jako gej cierpię tak samo z powodu niedofinansowanych służby zdrowia, szkolnictwa czy policji. Życie osób LGBT poprawi większa ściągalność podatków od korporacji. Według Komisji Europejskiej brakuje z tego tytułu 46 mld zł rocznie. Razem wprowadzi też wyższe podatki dla 10% najlepiej zarabiających, by odciążyć pozostałe 90%.
Mariusz Podpora

Mariusz Podpora

Partia Razem
Okręg: 10 (Piotrków Trybunalski)
Lista 3 / Miejsce 2
Twitter
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Wprowadzenie ustaw regulujących prawa społeczności LGBTIQ m.in. dotyczących związków małżeńskich osób tej samej płci. Edukacja poprzez kampanie społecznościowe, wprowadzenie dyskusji do życia publicznego oraz zajęcia z etyki dla dzieci i młodzieży. Karanie z urzędu za akty agresji fizycznej jak i mowy nienawiści.
Joanna Poziemska

Joanna Poziemska

Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręg: 4 (Bydgoszcz)
Lista 8 / Miejsce 10
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Uważam, że kluczowe jest zrównanie praw osób hetero- i nieheteroseksualnych, gdyż orientacja psychoseksualna nie może być podstawą do jakiekolwiek dyskryminacji. Prawa w zakresie związków partnerskich, możliwości adopcji, dziedziczenia i wszelkie inne muszą być równe. To nie dotyczy tylko dorosłych: dzieci dziś żyjące w rodzinach jednopłciowych powinny mieć możliwość zalegalizowania faktu tworzenia rodziny z rodzicem niebiologicznym, ich prawa są bowiem w tym zakresie ograniczane. Kandydując chcę pokazać, że w Polsce istnieją rodziny jednopłciowe i nie można nadal nas ignorować. Niezbędna jest edukacja nauczycieli, tak aby przeciwdziałali oni i sami nie powodowali dyskryminacji, edukacja seksualna w szkołach, aby młodzież homoseksualna miała możliwość otwartego funkcjonowania już od samego początku. Uważam również, że tylko zwiększenie wolności gospodarczej, skończenie z rozdawnictwem, branie odpowiedzialności za siebie poprawi sytuację zarówno gospodarczą, jak i społeczną.
Anna Zawadzka

Anna Zawadzka

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Okręg: 20 (Warszawa)
Lista 6 / Miejsce 20
Facebook
Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?
Bądźcie w dniu wyborów i wybierzcie nas, jawnych gejów i lesbijki, bo tylko my nie odpuścimy Ustawy o uzgodnieniu płci i przysiądziemy nad Ustawą o Małżeństwach dla wszystkich z prawem adopcji/przysposobienia dzieci, również tych, wychowywanych w rodzinach nieheteroseksualnych. Mogą nas różnić poglądy na rozwiązania gospodarcze i niech tak się dzieje, niech dyskusja pozwala znaleźć optymalne rozwiązania, ale połączy nas jedno: zapewnienie godnego życia dla zaniedbanych dotąd obywateli i obywatelek.

Identyfikujesz się ze społecznością LGBT i chcesz, aby Twoje nazwisko znalazło się na naszej liście?

Prześlij nam na adres redakcja@queer.pl następujące informacje:
- imię, nazwisko,
- dane komitetu i miejsca na liście,
- zdjęcie (najlepiej w orientacji pionowej / portretowej),
- adres Twojego profilu na Queer.pl, strony internetowej, facebooku i twitterze
- oraz odpowiedź na pytanie: "Jaki jest Twój pomysł, by LGBT w Polsce żyło się lepiej?" (maks. 400 znaków).

KOMENTARZE (143)
Komentuj Komentuj HEJT STOP!
Zapoznaj się z warunkami dodawania komentarzy
Dodaj komentarz
Komentarz od osoby niezalogowanej pojawi się po akceptacji moderatora.
Dozwolone znaczniki (BBCode):
[b], [i], [u], [url], [url=], [mail], [mail=], [color=], [code], [quote]
ilikelgbt (?) 08.11.2015 12:46
Bo rozwiązania adopcyjne mają służyć DZIECIOM a nie dorosłym, co chcą się pobawić w rodzinkę. Psa se adoptujcie i dajcie ludziom spokój.


Autor tego stwierdzenia to by ode mnie na ulicy mocno dostał w ryj. Co za gówniarz mógł tak napisać??? Mnie się nie mieści w głowie, jak można tak się wyrażać o parach jednopłciowych w taki sposób. Prawo do posiadania rodziny jest podstawowym prawem człowieka! My sobie nie wybraliśmy orientacji i nie chcemy być przez to odrzuceni w możliwości tworzenia tak podstawowej komórki społecznej, jak rodziny - fundamentu naszego zachodniego społeczeństwa, jak i wielu innych.
upstairs_at_you (49) miasteczko raczej 23.10.2015 20:29
VU2X7IfV:
Nie rozumiesz tego co czytasz, a przynajmniej kontekstu. 'Źle urodzonym' to znaczenie w przenośni. Dobrze urodzeni są potomni lub rodziny wpływowych polityków, którzy przejmują po nich stołki.

Należy głosować na Kaczyńskiego i Pawłowicz.
Samotni, bezdzietni...
VU2X7IfV (?) 23.10.2015 14:41
BoyPol:
VU2X7IfV:
Nie rozumiesz tego co czytasz, a przynajmniej kontekstu. 'Źle urodzonym' to znaczenie w przenośni. Dobrze urodzeni są potomni lub rodziny wpływowych polityków, którzy przejmują po nich stołki.


Następny prorok Izajasz :D


Wierzysz w coś czego nie ma? :D
BoyPol (?) 23.10.2015 14:17
VU2X7IfV:
Nie rozumiesz tego co czytasz, a przynajmniej kontekstu. 'Źle urodzonym' to znaczenie w przenośni. Dobrze urodzeni są potomni lub rodziny wpływowych polityków, którzy przejmują po nich stołki.


Następny prorok Izajasz :D
VU2X7IfV (?) 23.10.2015 0:24
Nie rozumiesz tego co czytasz, a przynajmniej kontekstu. 'Źle urodzonym' to znaczenie w przenośni. Dobrze urodzeni są potomni lub rodziny wpływowych polityków, którzy przejmują po nich stołki.
shingao (31) Szczecin 22.10.2015 23:40
VU2X7IfV:
Raczej nie mam nic do Żydów. Natomiast Ty na pewno nie chciałbyś być źle urodzonym. Pozdrawiam mimo wszystko.


Oczywiście, że nie chciałbym być źle urodzonym. Pępowina mogłaby mi się okręcić wokół szyi, i doszłoby do niedotlenienia, albo mógłbym się ustawić pośladkami do wyjścia, i trza byłoby robić cesarkę. Na szczęście urodziłem się bez powikłać, może trochę tłusty, ale bez powikłań. Głupie stwierdzenie... bo niby kto chciałby być źle urodzony?
VU2X7IfV (?) 22.10.2015 22:08
shingao:
VU2X7IfV:
Podobno i tak nie ma na kogo, więc to chyba bez znaczenia. Politycy zmieniają tylko stołki w partiach do których wcześniej nie należeli. Ci młodzi to też pociotki starych wyjadaczy.


Znalazłeś u kogoś w rodzinie polityka? Cudnie. Teraz poszukaj jeszcze Żydów.


Raczej nie mam nic do Żydów. Natomiast Ty na pewno nie chciałbyś być źle urodzonym. Pozdrawiam mimo wszystko.
VU2X7IfV (?) 22.10.2015 22:06
upstairs_at_you:
VU2X7IfV:
upstairs_at_you:
psom na pożarcie:
VU2X7IfV:
Politycy zmieniają tylko stołki w partiach do których wcześniej nie należeli. Ci młodzi to też pociotki starych wyjadaczy.


Innymi słowy - wiarygodnym politykiem może być wyłącznie wychowanek domu dziecka?


Toż wyższosć wychowania w domu dziecka nad wychowaniem w rodzinie jednopłciowej była tu szeroko omawiana.


A mi tu ciągle powtarzają: chcesz mieć dzieci? To sobie je ZRÓB.

TU na Wsi czy TU na portalu?


TU na Wiejskiej. Więc...chyba na wsi?
VU2X7IfV (?) 22.10.2015 21:46
psom na pożarcie:
VU2X7IfV:
Innymi słowy to dyskusja którą chciałbyś wszczynać jest jałowa.


A kiedy nie ma wyborów, to w jakim innym temacie najchętniej nie masz nic ciekawego do powiedzenia?


Masz pytania? Proszę priw. Koniecznie z twarzą! ;-)
psom na pożarcie (?) 22.10.2015 21:36
VU2X7IfV:
Innymi słowy to dyskusja którą chciałbyś wszczynać jest jałowa.


A kiedy nie ma wyborów, to w jakim innym temacie najchętniej nie masz nic ciekawego do powiedzenia?
SONDA
Na który komitet zamierzasz oddać swój głos w wyborach parlamentarnych? Sonda zakończona
Głosowanie dostępne tylko dla zalogowanych.      
Zaloguj się i głosuj Użyj Facebooka

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • 5 %
 • Platforma Obywatelska RP
 • 8 %
 • Partia Razem
 • 19 %
 • KORWiN
 • 7 %
 • Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 0 %
 • Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 • 37 %
 • Kukiz'15
 • 7 %
 • Nowoczesna Ryszarda Petru
 • 11 %
REKLAMA
REKLAMA
© 1996-2017 Prawa autorskie zastrzeżone, ISSN 2299-9019
666
Bądź queer na facebooku