logo Queer.pl Dawniej Innastrona.pl
17.01.2018    STARTSKLEPKONTAKT

...

Regulamin korzystania z serwisuStan 26.02.2013

Rejestracja w serwisie Innastrona.pl/Queer.pl oznacza akceptację regulaminu.


1. Definicje

a) Serwis / portal. Serwis Queer.pl, znajdujący się pod adresem Queer.pl jest portalem publicystycznym, społecznościowym oraz randkowym. Portal Queer.pl jest kontynuacją portalu publikowanego w domenach gej.net oraz innastrona.pl.

b) Usługa. Usługa świadczona na rzecz użytkowników portalu to udostępnianie funkcjonalności portalu Queer.pl. Operator nie zobowiązuje się do określania zakresu świadczonych usług ani do ciągłości ich świadczenia.

c) Administrator. Administrator serwisu to osoba uprawiona przez operatora do zarządzania portalem.


2. Rejestracja

a) Korzystanie z portalu może (ale nie musi w przypadku niektórych usług) wymagać rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do podania wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. System rejestracji sprawdzi prawidłowość adresu e-mail. Negatywna weryfikacja uniemożliwia rejestrację w serwisie.

b) Serwis Queer.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie rejestracji ukończyły 15-sty rok życia. Konta osób nie spełniających obu warunków mogą być bez ostrzeżenia usuwane.

c) Użytkownik zezwala operatorowi na zapisywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych w systemach teleinformatycznych i wykorzystywania w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz reklamodawców zg. z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. Usunięcie danych może nastąpić poprzez zakończenie korzystania z serwisu.

e) Przy wyborze nazwy użytkownika oraz zdjęć niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby.

f) Niedozwolone jest podawanie danych, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia jest imię i nazwisko w nazwie użytkownika lub adresie e-mail, zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe użytkownika.

g) Wybrane przez użytkownika hasło nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o udostępnianie hasła, administrator portalu może zablokować konto.

h) Zabrania się zakładania i wykorzystywania konta w celach zarobkowych. Zakaz ten dotyczy w szczególności oferowania usług seksualnych (prostytucja) oraz reklamowania produktów/usług.


3. Treści użytkownika oraz odpowiedzialność.

a) Użytkownik publikuje wszelkie treści na własną odpowiedzialność.

b) Publikowane treści nie mogą naruszać polskiego prawa. W szczególności przestrzegamy przed publikowaniem treści o tematyce erotycznej z udziałem osób nieletnich, nakłaniających do prostytucji, propagujących konsumpcję nielegalnych używek. Administrator ma prawo i obowiązek pełnej kooperacji z organami ścigania.

c) Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści.

d) W przypadku podejrzenia o publikowanie niezgodnych z prawem treści prosimy o zgłoszenie ich administratorowi serwisu.

e) Administrator portalu nie jest odpowiedzialny za treści publikowane przez użytkowników.

f) Publikowanie treści oznacza przekazanie praw autorskich do publikowanych treści operatorowi portalu w celu udostępnieniach ich innym użytkownikom portalu.

g) Operator zobowiązuje się do przestrzegania ustawień prywatności dotyczących publikowanych treści. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wycieki danych spowodowane awarią systemu lub włamaniem do niego.

h) Niedozwolone jest publikowanie treści, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe użytkownika.


4. Powielanie treści publikowanych na portalu

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści publikowanych zarówno przez operatora portalu jak i jego użytkowników jest bez uprzedniej zgody bezwzględnie zakazane.

5. Działania na szkodę operatora.

Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z portalu, nie podejmując żadnych działań na szkodę operatora. Do takich działań należy jakakolwiek ingerencja w kod strony, naruszanie dobrego imienia operatora lub portalu oraz powielanie jakichkolwiek części portalu.

6. Netykieta

Od użytkowników wymaga się wzajemnego poszanowania. Konta użytkowników, którzy łamią zasady netykiety mogą być zablokowane lub usunięte przez administratora.


7. Przekazywanie danych użytkownika i komunikacja

a) Użytkownik upoważnia operatora do komunikowania się z nim za pomocą poczty elektronicznej w kwestiach związanych z portalem oraz przekazywania ofert handlowych własnych oraz podmiotów zlecających operatorowi taką usługę. Operator może zlecić wysyłkę podmiotom trzecim. Podmiot trzeci zobowiązuje się pisemnie do wykorzystywania adresów e-mail wyłącznie w celach określonych przez operatora.

b) Użytkownik upoważnia wydawcę do przekazywanie zanonimizowanych danych użytkownika podmiotom trzecim.

c) Użytkownik upoważnia wydawcę do przekazywania danych o użytkowaniu stronu w celu analizy oglądalności portalu.

d) Użytkownik upoważnia wydawcę do analizy i wykorzystywania zebranych danych w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez wydawcę.


8. Płatne usługi

Płatności mobilne (przy pomocy usługi SMS/MMS) są obsługiwane przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek s. a. z siedzibą w Krakowie. W zależności od kwoty płatności użytkownik wysyła SMS/MMS Premium na następujące numery: 7168, 7268, 7368, 7968, 902123. Prefiksem treści takiej wiadomości Premium jest ciąg znaków "IS".

a) Płatne materiały archiwalne. Dostęp do niektóych materiałów starszych niż 30 dni może podlegać opłacie. Po jej dokonaniu przy pomocy mikropłatności SMS Premium uzyskuje się dostęp do danego materiału przez okres 48 godzin.

9. Zakończenie korzystania z serwisu

a) Zakończenie korzystania z serwisu następuje przez uruchomienie procedury usunięcia konta. Procedura dostępna jest w ustawieniach konta.

b) Zakończenie korzystania z serwisu może nastąpić także poprzez usunięcie konta przez administratora serwisu w skutek złamania postanowień regulaminu lub namawiania innych użytkowników do naruszania regulaminu. Administrator nie ma obowiązku poinformowania użytkownika o podjęciu czynności usunięcia konta.

c) Operator zastrzega sobie prawo do usuwania kont, które nie były wykorzystywane przez okres dłuższy niż pół roku.

d) Zakończenie korzystania z serwisu oznacza zaprzestanie świadczenie płatnych usług na rzecz użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu niewykorzystania opłaconych usług.


10. Zmiana regulaminu

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie ma obowiązek poinformować użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, wewnętrznej wiadomości, komunikatu w serwisie Queer.pl. Kolejne logowanie w systemie oznacza akceptację nowego regulaminu przez użytkownika.
© 1996-2018 Prawa autorskie zastrzeżone, ISSN 2299-9019
666
Bądź queer na facebooku