logo Queer.pl Dawniej Innastrona.pl
21.01.2018    STARTSKLEPKONTAKT

...
1
0
7

Wywiady IS Extra: Prof. Dr Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną zapewnia Konstytucja

Dodano: 15.03.2002, Aktualizacja: 15.03.2002

Profesor Andrzej Zoll (60) wybrany został na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich 30 czerwca 2000 roku. Jest czwartą osobą, sprawującą tę ważną w państwie funkcję. Od 1964 roku, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie na stanowisku profesora prawa karnego. Stopień profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1991. Jako członek "Solidarności" i ekspert prawny uczestniczył w rozmowach przy Okrągłym Stole. Był sędzią, a potem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Za rządów koalicji AWS był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest autorem ok. 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, współautorem polskiego kodeksu karnego z 1997 r., członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Oto zapis rozmowy z profesorem Andrzejem Zollem: Janusz Marchwiński: Jaka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich i jakie stoją przed nim zadania? Andrzej Zoll: Urząd Rzecznika powołany został do życia w 1988 roku, a więc jeszcze podczas trwania państwa komunistycznego. Cele i zadania określone są w Konstytucji. Artykuł 208 mówi o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich czuwa nad przestrzeganiem przez władze publiczne wolności i praw człowieka i obywatela, a artykuł 80 mówi, że każdy, kto uważa że jego prawa i wolności są naruszane przez władzą publiczną może zwrócić się do Rzecznika o interwencję lub ochronę tych praw. Jest to zatem organ, ma szerokie uprawnienia kontrolne w stosunku do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w celu ochrony wolności i praw człowieka. JM: W krajach Europy Zachodniej rzecznicy praw obywatelskich posiadają bardzo rozległe kompetencje i wpływy. W Danii - na przykład - tamtejszy rzecznik spowodował ustąpienie całego rządu, który dopuścił do naruszania praw uchodźców. Jaka jest skuteczność Pana interwencji? AZ: W porównaniu z podobnymi instytucjami w Europie, moje kompetencje są zakreślone najszerzej - z wyjątkiem Finlandii, gdzie są podobne. Rozległość ta polega na tym, że kontrolą objęty jest cały obszar działalności państwa i władz publicznych. Nie ma wyjątków w rodzaju służb specjalnych, wojska lub innych. I nie ma ograniczeń podmiotowych. Do Rzecznika może zwrócić się każdy. Zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jak stowarzyszenia. Także samorządy terytorialne, jeśli ich kompetencje są naruszane przez władze centralne. Pyta Pan, jaka jest skuteczność działania? W ubiegłym roku mieliśmy do załatwienia 55 tysięcy spraw. Około 60 procent z nich nadawała się do wszczęcia procedury interwencyjnej. Połowę z nich mogliśmy załatwić pozytywnie. Pozostałe 40 procent to były sprawy które powinny być rozstrzygane raczej przez sądy. Nie mogę - na przykład - ingerować w spór pomiędzy dwoma sąsiadami. Moja interwencja może mieć charakter wystąpienia generalnego do rządu i wtedy dochodzi do zmiany niewłaściwych decyzji, ustawy lub rozporządzenia. Lub wygrywam postępowanie sądowe. Jednym z największych ostatnich sukcesów jest odzyskanie dla Fundacji Nauki Polskiej 100 milionów złotych niesłusznie naliczonego podatku. JM: Panie Profesorze - czy Polska jest krajem tolerancyjnym? AZ: Pojęcie tolerancji jest trudne do zdefiniowania. Może zwrócił Pan uwagę na to, że przed kilkoma dniami wystąpiłem wraz z innymi osobami do Marsz...   ( Pozostało znaków: 13576 )
Autor: Brak informacji

Ten artykuł został przeniesiony do archiwum

Dostęp do archiwalnych artykułów (starszych 4 tygodnie) możliwy jest dla abonentów serwisu »Przyjaciel Queer.pl. Dostęp do pojedyńczych artykułów z archiwum możliwy jest także za pomocą wiadomości SMS.

UZYSKAJ DOSTĘP DO ARCHIWALNYCH ARTYKUŁÓW
» Zostań abonentem Przyjaciel Queer.pl by czytać materiały bez kodów i bez ograniczeń lub...


WPISZ KOD

OK
System mikropłatności SMS-owych dostarczany jest przez:
Logo Mobiltek
UZYSKAJ DOSTĘP DO TEGO ARTYKUŁU

Wyślij SMS na numer 7268 o treści:
IS CZYTAJ 185880   (koszt: 2zł + VAT)
Otrzymasz kod, dzięki któremu uzyskasz dostęp do materiału przez 48 godzin.

Zapisz Zapisz stronę Magazyn+ Magazyn Pełny ekran Pełny ekran
REKLAMA
REKLAMA

© 1996-2018 Prawa autorskie zastrzeżone, ISSN 2299-9019
666
Bądź queer na facebooku