Tylko u nas! Zobacz projekt ustawy o związkach partnerskich

Nowoczesna zaprasza do konsultacji

Dodano: 14.02.2018, Aktualizacja: 14.02.2018

Jesteśmy bardzo blisko złożenia w Sejmie projektu ustawy o związkach partnerskich - podkreśla Nowoczesna, która przedstawia projekt ustawy i zaprasza organizacje LGBT do opiniowania dokumentu. Z którym możecie się już dziś zapoznać - tylko u nas! "W Sejmie złożymy dopiero taki projekt ustawy, który będzie spełniał oczekiwania organizacji oraz strony społecznej" - zapewnia nas Krzysztof Rek z Nowoczesnej.


Przypomnijmy, że na początku 2016 roku w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek Nowoczesnej z organizacjami LGBT, w trakcie którego zawiązały się grupy robocze do pracy nad kształtem projektu ustawy o związkach partnerskich.W maju 2017 roku Monika Rosa i Paweł Rabiej przedstawili najważniejsze założenia gotowego już projektu ustawy, o którym na kilka miesięcy ucichło. Aż do listopada, kiedy to Krzysztof Mieszkowski zapowiedział w trakcie konferencji ILGA Europe w Warszawie, że projekt będzie w Sejmie do końca listopada.

I w końcu jest! Co się w nim znalazło? Możecie przeczytać sami i same.

- projekt reguluje prawa oraz obowiązki dwóch osób chcących zawrzeć związek partnerski przed urzędnikiem stanu cywilnego,
- znalazła się w nim możliwość przysposobienia dziecka partnera/partnerki,
- możliwość zmiany nazwiska,
- a także m.in. wspólność majątkowa.

Co ciekawe, w uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że: 


Projektodawca ma świadomość, iż w zakresie regulacji związków jednopłciowych, wprowadzane przepisy nie są finalnym aktem prawnym kończącym obecną w polskim systemie prawnym dyskryminację osób ze względu na orientację seksualną. Pełna realizacja art. 18, 30, 32 oraz 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej, a więc możliwości zawarcia małżeństwa zarówno przez pary różnopłciowe, jak i jednopłciowe. Proponowana regulacja wprowadza instytucję prawa rodzinnego odrębną od małżeństwa celem realizacji najpilniejszych potrzeb rodzin obecnie funkcjonujących w ramach nieformalnych związków i konkubinatów.
Nowoczesna zaprasza teraz organizacje LGBT do opiniowania projektu ustawy.

"W Sejmie złożymy dopiero taki projekt ustawy, który będzie spełniał oczekiwania organizacji oraz strony społecznej. Po otrzymaniu opinii planujemy zorganizować spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego dopracujemy jego szczegóły, by jak najbardziej odpowiadał potrzebom samej społeczności" - mówi nam Krzysztof Rek z Nowoczesnej i podkreśla, że ma nadzieję, iż sam projekt będzie okazją do debaty, także na poziomie lokalnym, o potrzebie wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich.

A my czekamy na Wasze opinie i komentarze!

(md)