Czy drukarz mógł odmówić usługi fundacji LGBT?

Zbigniew Ziobro pyta Trybunał Konstytucyjny

Dodano: 27.12.2017, Aktualizacja: 27.12.2017

Trybunał Konstytucyjny oceni przepis Kodeksu wykroczeń, na którego podstawie sądy uznały winę łódzkiego drukarza za odmowę druku baneru fundacji LGBT. Wniosek w tej sprawie do TK złożył minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro. "Przepis ten został użyty jako swoista "maczuga", by wymuszać w tym wypadku na konkretnym drukarzu, aby angażował się w promocję poglądów i wartości sprzecznych z jego przekonaniami i sumieniem" - mówił Ziobro, dodając, że dziś jest "duża aktywność środowisk, które określają się jako aktywiści LGBT, i przez rozmaite formy prawne usiłują zmuszać inne osoby do akceptowania swych przekonań".


Przypomnijmy, że pod koniec lipca zeszłego roku Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem nakazowym uznał, że pracownik drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, popełnił wykroczenie. Fundacja otrzymała od drukarni maila o treści: "Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą". 

Sąd nakazał drukarzowi opłacenie grzywny. Już wtedy oświadczenie w sprawie wydał minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro: zdaniem polityka wyrok ten "Stawia w uprzywilejowanej pozycji Fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści". Polityk zdecydował o "przystąpieniu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi do postępowania przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa". Sprawa znowu skończyła się w sądzie - sąd ponownie uznał, że drukarz jest winny. Prokurator i obrona wystąpili o umorzenie sprawy. 26 maja Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. We wrześniu Zbigniew Ziobro powiedział, że skieruje kasację do Sądu Najwyższego. "Nie chodzi tu o żadne uprzedzenia wobec tych czy innych środowisk, tylko o zasady" - mówił wtedy rozmowie z PAP.

Dziś na stronie Prokuratury Krajowej pojawiła się informacja o wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karalności za odmowę wykonania usługi.

"Prokurator Generalny uważa, że art. 138 kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę za odmowę świadczenia usługi łamie konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Jest nadmierną ingerencją i represją, która nie jest w tym przypadku niezbędna, gdyż wystarczające są tu środki cywilnoprawne. W demokratycznym państwie prawnym, którego istotą jest m.in. wolność gospodarcza i swoboda kontraktowania przepis z lat 50. ubiegłego stulecia nie może być narzędziem do zwalczania wolności gospodarczej" - czytamy na stronie pk.gov.pl."Żyjemy w czasach wolności wyboru i tak jak nikt nie może zmuszać właściciela księgarni LGBT do sprzedaży książek dowodzących, że np. homoseksualizm to choroba, tak samo nikt nie może zmuszać właściciela księgarni chrześcijańskiej do sprzedaży książek sprzecznych z jego światopoglądem, np. promujących aktywność seksualną sprzeczną z wartościami wyznawanymi przez środowiska chrześcijańskie. Nikt nie może zmuszać właściciela księgarni dla dzieci by sprzedawał wydawnictwa pornograficzne" - podkreśla Ziobro.

(md)