Policja w Irlandii Północnej rekrutuje gejów

Czy są chętni?

Dodano: 30.10.2017, Aktualizacja: 30.10.2017

Policja z Irlandii Północnej ruszyła z kampanią: "Policing with PRIDE", która ma na celu zachęcenia gejów do wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy policji. Brawo!


Znalezienie funkcjonariuszy ze społeczności LGBT to bardzo ważny element realizowania polityki równościowej w policji w Irlandii Północnej, ale również nieoceniona pomoc w przeciwdziałaniu homofobii, mowy nienawiści i wszelkim wykroczeniom i przestępstwom na tle orientacji seksualnej. 


W listopadzie odbędą się dwa spotkania informacyjne dla zainteresowanych. Podczas spotkania będzie możliwość porozmawiania z policyjnymi ekspertami ds. społeczności LGBT, psychologami, ale także z szeregowymi policjantami i ich przełożonymi. 


Aktywiście LGBT są radzi, że PSNI przedsięwzięła tego typu akcję, biorąc pod uwagę nie najlepszą przeszłość w komunikacji i wspólnych działaniach. Drew Harris z Rainbow Project powiedział, że kampania wpisuje się w szeroko zakrojone działania na rzecz równego traktowania. Chodzi o reprezentację różnych środowisk w szeregach policji Ulsteru.  


Pierwsze spotkanie już 6 listopada w Belfast Trans Resource Centre, kolejne - dwa dni później w The Rainbow Project’s HQ. Więcej informacji na stronie Rainbow Project


Przeciwni takim działaniom są lokalni konserwatywni politycy. Jim Allister z TUV (Traditional Unionist Voice) uważa, że to efekt tylko polityki poprawności politycznej. "Skoro nie można dyskryminować ze względu na orientację seksualną, dlaczego można afirmować z tego względu? - pyta. 


Nam się pomysł podoba i czekamy na podobną akcję w polskiej Policji. 


(ar)