Już jest! Skarga na Polskę w Strasburgu

Przełom w walce o związki i małżeństwa?

Dodano: 30.03.2017, Aktualizacja: 30.03.2017

Po przejściu krajowej procedury sądowej, nie bacząc na próbę zastraszenia przez Prokuraturę Generalną, pary gejów i lesbijek z Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej złożyły skargi na Polskę do Trybunału w Strasburgu. W przypadku skarg dwóch par sprawom nadano już numery. Oznacza to, że sprawy te zostały zarejestrowane w Trybunale. W razie pozytywnego rozpatrzenia skarg Polska zostanie zobowiązana do wprowadzenia związków partnerskich i/lub równości małżeńskiej. "Trzymajcie kciuki i bądźcie za miłością!" – apelują Grzegorz i Krzysztof, jedna z koalicyjnych par.


Jak sprawę komentują zaangażowani w nią prawnicy?

"Koalicja przeszła długą drogę i znajduje się na ostatniej prostej wiodącej do wyznaczonego przez siebie celu –  wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce" – mówi adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii. "Ostatnia prosta" to oczywiście wniesienie skarg przeciwko Polsce do Trybunału w Strasburgu. Skargi czterech par czekają obecnie na rozpoznanie przez Trybunał.

"To niedopuszczalne, że w 2017 roku państwo nie chroni podstawowych praw swoich obywateli i obywatelek. Wyrok ETPCz powinien stanowić dla polskiego ustawodawcy jednoznaczny sygnał, że zapewnienie ochrony prawnej związkom osób tej samej płci jest obowiązkiem państwa" – mówi adw. Mikołaj Pietrzak z kancelarii Pietrak, Sidor i Wspólnicy, a adw. Małgorzata Mączka-Pacholak reprezentująca tę samą kancelarię dodaje: "Liczymy na uzyskanie podobnego wyroku, jaki zapadł w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom w 2015 roku". Przypomnijmy, że wówczas sędziowie Trybunału stwierdzili, że brak możliwości formalizacji związków przez pary osób tej samej płci narusza gwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do poszanowania życia rodzinnego.
"Włosi cieszą się już związkami partnerskimi. Niewykluczone, że wkrótce wprowadzą też równość małżeńską. Mamy nadzieję, że za kilka lat to samo będzie można powiedzieć o Polsce" – mówi Aleksandra Muzińska ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.


Skarga do Trybunału – jakich argumentów użyła Koalicja?


Zanim skargi zostały złożone do Trybunału w Strasburgu, wszystkie pary musiały przejść ścieżkę prawną dostępną w kraju – od urzędów stanu cywilnego, przez sądy rejonowe po sądy okręgowe. W przypadku wszystkich czterech par sądy okręgowe utrzymały rozstrzygnięcia sądów rejonowych, które uznały, że Kierownicy Urzędów Stanów Cywilnych zasadnie odmówili przyjęcia dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa. Ostatnia para oczekuje jeszcze na zakończenie postępowania sądowego. Zakończenie postępowań sądowych w Polsce otworzyło Koalicji drogę do złożenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jakiej argumentacji użyli prawnicy i prawniczki Koalicji? "W skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka twierdzimy, że brak możliwości zawarcia związku partnerskiego przez osoby tej samej płci narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W skargach zwracamy m.in. uwagę na to, że obowiązujące prawo pozostaje w kolizji z polską rzeczywistością społeczną" – tłumaczy adw. Mączka-Pacholak.  Koalicja nie pominęła Trybunału Konstytucyjnego, do którego również złożyła skargi. "Wnieśliśmy skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ interes naszych klientów i klientek wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych w Polsce" – argumentuje decyzję Koalicji adw. Mączka-Pacholak.


Przypomnijmy, że w lutym tego roku Zastępca Prokuratora Generalnego w swoim wystąpieniu nakazał podległym prokuratorom ustalić, ile aktualnie toczy się postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą. W swoim piśmie Prokuratura odwołała się bezpośrednio do działań Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, co nie pozostało bez reakcji koalicjantów. 
Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej musi uzbroić się w cierpliwość – na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowiek czeka się około 3-4 lata. O tym, na jakim etapie są poszczególne sprawy, Koalicja będzie informować na uruchomionej właśnie stronie internetowej www.dostrasburga.pl. 

(red)