Platforma znowu nie obywatelska?

Europarlamentarzyści przeciwko rezolucji ws. ochrony przed dyskryminacją

Dodano: 21.03.2017, Aktualizacja: 21.03.2017

We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję, która nawołuje państwa członkowskie do wprowadzenia prawnej ochrony przed dyskryminacją kobiet oraz osób LGBTI. Kto głosował za, kto przeciw, a kto się wstrzymał? Miłość Nie Wyklucza sprawdza polskich europosłów i posłanki. Wyniki mogą zaskakiwać. A może właśnie nie?


Z treścią rezolucji można zapoznać się (w języku polskim) na stronie Parlamentu Europejskiego.

Dużo miejsca poświęca się kwestii dyskryminacji ze względu na płeć i sytuacji kobiet we współczesnym świecie: nierównej płacy, zagrożeniu ubóstwem, czy wykluczeniem. Ale PE wzywa także Komisję i państwa członkowskie, by np. "uwzględniły środki służące ochronie kobiet i osób LGBTI przed molestowaniem w miejscu pracy; wzywa Komisję do zmiany obecnej decyzji ramowej UE w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, by uwzględniała ona seksizm, przestępstwa z nienawiści oraz podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe".

PE zwraca też osobno uwagę na sytuację osób interpłciowych, potępia "normalizujące" operacje u niemowląt i wzywa państwa członkowskie do  uwzględnienia "aspektu tożsamości płciowej i cech płciowych w ustawodawstwie krajowym dotyczącym równouprawnienia płci".

Jak głosowali polscy eurodeputowani? To sprawdziło Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

- Prawo i Sprawiedliwość, jak i europosłowie wybrani z ich list byli przeciwko,
- z Polskiego Stronnictwa Ludowego od głosu wstrzymał się jedynie Jarosław Kalinowski,
- z list Platformy Obywatelskiej przeciwko byli: Julia Pitera, Jarosław Wałęsa oraz Jan Olbrycht.

Od głosu wstrzymało się 14 osób: Michał Boni, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Marek Plura, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Róża Thun, Bogdan Wenta, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka.


Za zagłosowała Danuta Jazłowiecka wybrana z list PO i eurodeputowani z Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.Zachęcamy Was do podpytywania (także w mediach społecznościowych) wymienionych polityków - dlaczego zagłosowali przeciw lub wstrzymali się od głosu. Wywołana przez Miłość Nie Wyklucza do tablicy Elżbieta Łukacijewska, odpowiedziała na Facebooku: "Powód dla którego się wstrzymałam jest następujący: regulacje związane z wprowadzeniem prawnej ochrony kobiet i osób LGBTI tworzy się w polskim parlamencie, a nie w UE. Więc nie jest to w żaden sposób kompetencja Parlamentu Europejskiego".

(md)