Sytuacja par jednopłciowych i homofobia: ONZ upomina Polskę

Raport dotyczący Polski bardzo krytyczny

Dodano: 04.11.2016, Aktualizacja: 04.11.2016

Komitet Praw Człowieka działający przy ONZ skrytykował Polskę za m.in. brak ochrony społeczności LGBT przed przestępstwami i mową nienawiści, brakiem prawnych regulacji w kwestii par jednopłciowych i tęczowych rodzin, czy edukacji seksualnej.


Sprawą Polski Komitet Praw Człowieka działający przy ONZ zajmował się na dwudniowym posiedzeniu w Genewie w połowie października. Dziś poznaliśmy treść zaleceń i rekomendacji. Czego m.in. dowiadujemy się z dokumentu?

Komitet jest zaniepokojony wzrostem przemocy, mowy nienawiści i dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, etniczność, religię i orientację seksualną oraz niewystarczającą reakcją władz na podobne przypadki.

Komitet jest także zaniepokojony tym, że Kodeks karny nie uwzględnia takich przesłanek jak niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Przypomnijmy: dziś Sejm odrzucił nowelizację Kodeksu karnego, uwzględniającą te przesłanki.

Komitet wzywa Polskę do reagowania na przypadki dyskryminacji, w tym m.in. do zakazywania działalności stowarzyszeń rasistowskich i wsparcia dla ofiar dyskryminacji.

Komitet apeluje o rewizję statusu par jednopłciowych i rodziców, by zapewnić im faktyczne prawo wolne od dyskryminacji.

Komitet zachęca do edukacji i prowadzenia kampanii, promujących poszanowanie dla praw człowieka.
Komitet Praw Człowieka przy ONZ nawiązuje też do ostatnich wydarzeń w naszym kraju wokół prób zaostrzenia ustawy aborcyjnej i czarnego protestu oraz apeluje do rządu, aby publikować wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Z całością dokumentu (w języku angielskim) można się zapoznać na stronie Komitetu Praw Człowieka przy ONZ.

(red)