Stop mowie nienawiści

Zasady komentowania na Queer.pl

Dodano: 22.01.2016, Aktualizacja: 22.01.2016

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko, które z mową nienawiści, zwłaszcza w sieci, jest blisko związane: HEJT. Kim jest hejter? To osoba, która krytykuje coś lub kogoś w internecie, najczęściej anonimowo w bezwzględny i nienawistny sposób. Chcemy, aby nasz portal był miejscem wolnym od hejtu. Jeśli chcesz komentować treści publikowane na Queer.pl, prosimy o przestrzeganie kilku zasad:


- zastanów się, czy to co chcesz napisać nie obraża Twoich rozmówców w dyskusji (postaw się po drugiej stronie)
- pamiętaj, że konstruktywna krytyka nie musi być hejtem: ważna jest też forma wypowiedzi (czy używasz argumentów personalnych? Czy nawiązujesz do informacji o rozmówcach tylko po to, by ich zdyskredytować?)
- pamiętaj o temacie dyskusji
- nie karm trolli! Nie używaj tej samej formy co hejterzy, jeżeli jednak chcesz dyskutować spróbuj być merytoryczny i spokojny
- nie przechodź obojętnie obok hejtu: gdy zobaczysz hejterski komentarz: zgłoś to moderatorom
- nie bój się zabierać głosu! Hejterom często zależy na tym, by przestraszyć innych i zniechęcić do dyskutowania.

Kiedy mamy do czynienia z mową nienawiści?

Gdy używamy języka, by znieważyć lub obrazić pewne grupy społeczne i osoby, albo rozbudzić wobec nich nienawiść. Może ona mieć różne formy: rasizmu (gdy obrażamy osoby ze względu na rasę), ksenofobii (ze względu na pochodzenie etniczne), płeć (seksizm), orientację seksualną (homofobia), tożsamość płciową (transfobia), narodowość, wiek, czy religię. Mowa nienawiści opiera się na uprzedzeniach, stereotypach i dyskryminacji wobec wyżej wymienionych grup.

Pamiętajmy, że polski kodeks karny nie chroni wszystkich wyżej wspomnianych grup przed mową i przestępstwami z nienawiści, ale warto pamiętać o trzech artykułach:

Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W Polsce działa kilka organizacji i kampanii społecznych, które pomagają walczyć z hejtem. Polecamy strony:

http://www.mowanienawisci.info/ (wiele przydatnych informacji o mowie nienawiści)
http://www.hejtstop.pl/ (strona kampanii walczącej z homofobią, antysemityzmem, ksenofobią i rasizmem)
http://uprzedzuprzedzenia.org/
Autor: Brak informacji